GDPR & Privacy

 • Home
 • GDPR & Privacy

GDPR & Privacy

I. Informații generale

Considerăm că protecţia datelor tale este un drept fundamental al tău şi ne angajăm să ne dedicăm toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Scopul documentului de faţă este acela de a vă informa în mod corect, specific şi fără echivoc cu privire la modul, scopul în care aceste date sunt colectate, prelucrate, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalităţile de exercitare a drepturilor individuale precum şi informaţii legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociaţi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

II. Cine suntem și cum ne puteți contacta

SIM-BAN IMPEX S.R.L., cu sediul in Str. Maciesului nr.7, bl.A20, sc.E, ap.1, Mun. Brasov, Jud. Brasov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/4150/1994, având Cod Unic de Înregistrare 6837400, este deţinătoarea website-ului online clinica-ta.ro.

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, clinica-ta.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Întrucât suntem interesaţi să îţi aflăm opinia şi să vă răspundem la orice întrebare suplimentară cu privire la Prelucrarea Datelor Personale vă încurajăm să contactaţi responsabilul clinica-ta.ro cu protecţia datelor la adresa de email gdpr@clinica-ta.ro sau prin poştă sau curier la adresa: Brasov, Str. Maciesului nr.7, bl.A20, sc.E, ap.1, cu menţiunea " în atenţia responsabilului clinica-ta.ro cu protecţia datelor".

III. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Cea mai mare parte a site-ului www.cinica-ta.ro (“Site-ul”) poate fi vizitată fără a ne oferi datele dumneavoastră personale, cum ar fi nume, prenume, email sau număr de telefon.

În situaţia în care solicitaţi efectuarea unui serviciu medical prin intermediul Site-ului, Clinica Ta înregistrează şi prelucrează numai informaţiile cu caracter personal oferite în mod voluntar şi fără nicio constrângere de dumneavoastră. În acest sens, prin completarea formularelor de pe Site (precum formularul “Programare on-line” sau abonarea la Newsletter) vă rugăm să vă exprimaţi, prin bifarea căsuţei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate şi cu Politica de Confidenţialitate privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal) acordul expres şi neechivoc pentru ca, Clinica Ta să prelucreze datele dumneavoastră personale referitoare la nume, prenume, telefon, e-mail, simptomele care vă afecteaza starea de sănătate (inclusiv, dar fără a se limita la colectare, înregistrare, utilizare, stocare), în scopul efectuării de servicii medicale. În cazul în care nu vă exprimaţi acordul expres şi neechivoc prin bifarea căsuţei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate şi cu Politica de Confidenţialitate privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal), Clinica Ta nu va efectua programarea pe care o solicitaţi. În acest caz, aveţi posibilitatea de a solicita programarea telefonic (la 0770.777.177 sau la celelalte numere afişate in rubrica „Contact”) sau prin e-mail (gdpr@clinica-ta.ro).

De asemenea, informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi cu prilejul programării telefonice, prin e-mail sau în clinică (nume, prenume, telefon, e-mail, data naşterii, simptome, date privind analizele şi investigaţiile efectuate sau pe care doriţi să le efectuaţi, CNP) sunt înregistrate şi prelucrate de Clinica Ta numai în măsura în care aceste informaţii au fost oferite de dumneavoastră fără nicio constrângere şi cu o prealabilă informare.

Prin oferirea acestor date îţi dai consimţământul liber exprimat şi în mod neechivoc ca toate datele tale cu caracter personal să fie în baza noastră de date, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Conform interesului legitim stipulat in GDPR, menţionăm că unul dintre motivele pentru care avem nevoie de aceste date sunt: transmiterea ofertelor noastre pe e-mail şi a mesajelor de marketing şi publicitate, organizarea de sondaje, etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

IV. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor clinica-ta.ro în beneficiul dvs.

Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la serviciile clinica-ta.ro.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între clinica-ta.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs., vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii.

Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Contactarea clinica-ta.ro folosind detaliile de contact descrise mai sus.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web clinica-ta.ro față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

V. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Totodată, datele/informaţiile privind starea dumneavoastră de sănătate sau probele biologice, indiferent de conţinutul sau volumul acestora, vor fi comunicate către furnizori de servicii medicale acreditaţi şi/sau laboratoare de analize medicale din ţară sau din Spaţiul Economic European – parteneri ai Clinica Ta

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

VI. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca de regulă datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada contractuală. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior încetării relaţiilor contractuale, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

VII. În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

VII. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

VIII. Utilizarea mijloacelor de supraveghere video

Clinica Ta prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, pelucrarea având ca scop asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor, precum şi a pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor, fără a fi prejudiciate drepturile şi libertăţile fundamentale sau interesul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu respectarea regulilor generale prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Totodată, la sediul Clinica Ta, este afişată pictograma şi nota de informare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu este permisă în interiorul spaţiilor (cabinete medicale, vestiare, toalete, birouri etc.) unde se desfăşoară activitatea medicală şi administrativă a Clinica Ta, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau avizate de A.N.S.P.D.C.P. În acest sens, în timpul actului medical, pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

IX. Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.


Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile clinica-ta.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul clinica-ta.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • prin e-mail la adresa: gdpr@clinica-ta.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: Str. Maciesului nr.7, bl.A20, sc.E, ap.1, Mun. Brasov, Jud. Brasov, cu mentiunea " in atentia responsabilului clinica-ta.ro cu protectia datelor".